Yengeç Burcunun Anlaştığı Burçlar

Yengeç Burcunun Uyumu

anlasmaErkeğinin;

Su elementinden olan Yengeç burcu, kendisi gibi yine su elementinden olan Balık ve Akrep burçları ile çok iyi anlaşır. Çünkü bütün bu burçlar duygusal bağ odaklı, hassas ve duyarlıdır. Bunların yanı sıra toprak elementinden olan Boğa, Başak ve Oğlak burçları ile de uyumlu bir ilişki kurabilir. Oğlak burcu, Yengeç’in karşıt burcudur. Bundan dolayı zaman zaman aralarında anlaşmazlık çıkabilir.Çünkü empati eksikliğinden dolayı birbirlerini anlamakta güçlük çekebilirler. Bu da ilişkinin yorulmasına neden olabilir. Ancak Oğlak kadını ile Yengeç erkeği genelde birbirlerini tamamlarlar ve uyumlu bir beraberlik yaşarlar.

Yengeç burcu erkeğinin anlaşamadığı burçlar ise; hava ve ateş elementi burçlarıdır. Bu burçları şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Hava grubu burçlar: Terazi, Kova, İkizler
  • Ateş grubu burçlar: Koç, Aslan, Yay

Bu burçlar ile anlaşması pek kolay değildir. Hava elementi burçlarının iletişim yönü gelişmiştir. Ancak onlar, duygusal bağ kurma noktasında yeterli değillerdir. Oysa Yengeç erkeği için duygusallık ilişkilerin olmazsa olmazıdır. Ateş grubu burçlar ise çok fazla dışa dönük ve enerjik bir yapıya sahiptir. Onlar içinden geldiği gibi davranır. Bu özellikleri hassas Yengeç burcu erkeği için kırıcı olabilir. Ayrıca Yengeç burcu, ateş grubu burçlar gibi çok seyahat etmekten, ani değişimlerden ve yeniliklerden pek hoşlanmaz.

Kadınının;

Yengeç burcu su grubunun öncü burcudur. Kendisi gibi su elementinden olan Balık, Yengeç ve Akrep burçları ile iyi anlaşır. Çünkü onlarla hayat anlayışı, beklentileri ve hadiselere karşı tutumu son derece benzerdir. Su grubu burçlarının genel özelliği duygusal ve hassas olmalarıdır. Dolayısıyla aralarında empati kurmakta zorlanmazlar. Birbirlerini anlarlar.

Yengeç kadını bunların su grubu burçların dışında toprak elementinden olan Başak, Oğlak ve Boğa burçları ile de çok iyi anlaşır. Su ile toprak adeta birbirlerini besleyen ve doyuran özellikler gösterir. Bu burçlar arasındaki tek istisna ise Oğlak burcudur. Çünkü Oğlak burcu, Yengeç’in karşıt burcudur. Bundan dolayı zaman zaman aralarında sürtüşme yaşanabilir. Bazı konularda ters düşebilirler. Aralarındaki empati eksikliği yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir. Tüm bunlara rağmen Yengeç burcu ile Oğlak burcu genelde birbirlerini iyi bir şekilde tamamlarlar.

Yengeç burcu kadınının anlaşamadığı burçların başında ise hava elementinden olan Terazi, İkizler ve Kova burçları gelir. Ayrıca ateş elementinden olan Yay, Koç ve Aslan burçları ile de anlaşmakta güçlük çeker. Bu burçlarla anlaşamamasının sebebi ise şunlardır;

a) Hava grubu burçlar iletişimi ve sosyalleşmeyi ifade eder. Daha çok dışa dönük bir yapıları vardır. Gösterişten ve havailikten son derece hoşlanırlar. Ancak Yengeç burcu kadını daha sade, sakin ve içe dönük bir yapıya sahiptir. Gösterişten ve aşırı sosyallikten hoşlanmaz.

b) Ateş grubu burçlar ile anlaşamamasının sebebi ise; ateş grubu burçların çok dışa dönük ve zaman zaman kırıcı olabilmesidir. Çünkü Yengeç burcu kadınının alıngan, duygusal ve hassas bir tarafı vardır. Ateş grubu burçlar, onun için kırıcı olabilir.